Regulamin

 

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIELONYM DO GÓRY

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.zielonymdogory.net.pl prowadzony jest przez firmę:

 

PPHU Zielonym Do Góry

Dorota Kowalska

Krótka 4

62-700 Turek

NIP:668-132-93-29

Regon: 310324665


Email: sprzedaz@szkolka-kowalski.pl 
Tel. +48 508 496 448

 1. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

 2. Złożenie zamówienia w sklepie www.sklep.zielonymdogory.net.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 

 REJESTRACJA KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia"- czyli pośrednio rejestracji, podania w nim prawidłowych danych kontaktowych zawartych w formularzu.

 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę (z wyłączeniem zamówień składanych telefonicznie).

 2. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

  • złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,

  • złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – email:  sprzedaz@szkolka-kowalski.pl

  • złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem   +48 508 496 448

 3. Zamówienia, o których mowa w pkt 3a niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. Zamówienia mogą być składane przez pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 5. Warunkiem wymaganym przy zamówieniach jest podanie wszelkich danych służących do zrealizowania wysyłki.

 6. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje za pośrednictwem poczty internetowej potwierdzenie dostępności towaru i przyjęcia zamówienia. W przypadku braku dostępności części produktów z zamówienia klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od całości zamówienia, lub realizacji części zamówienia. Klient ma prawo również do złożenia zamówienia w późniejszym okresie, po uzyskaniu możliwości realizacji zamówienia. Z tytułu braku dostępności produktów na tym etapie składania zamówienia Klientowi nie przysługują żadne odszkodowania.

 7. Czas realizacji zamówienia wynosi dla towarów przemysłowych, podłoży, skał i minerałów do 3dni roboczych. W przypadku zamówienia żywych roślin wysyłki towaru dokonujemy wyłącznie od poniedziałku do środy włącznie. Zmówienia złożone w poniedziałek i wtorek zostają realizowane do środy, zamówienia roślin złożone w okresie środa – niedziela zostaną zrealizowane w okresie poniedziałek-środa w dni robocze kolejnego tygodnia.

 8.  Nie każdy towar znajdujacy się na sklepie internetowym, będzie dostępny na skepie stacjonarnym, oraz nie każdy towar oferowany na sklepie stacjonarnym będzie dostępny na sklepie internetowym.

.

 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki.

 2. Do każdego zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu (Paragon lub Faktura VAT), przy czym faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Kupującego - chcąc otrzymać  fakturę Vat należy o tym fakcie zaraz po zakupie poinformować sprzedającego w przeciwnym razie bedzie wystawiony paragon fiskalny.

 3. Sklep akceptuje następujące formy płatności za zamówiony towar:

  1. płatność przelewem na konto bankowe – w tym przypadku zamówiony towar zostanie wysłany do Kupującego  po zaksięgowaniu wpłaty  należności na konto Sprzedającego,

  2. płatność za pośrednictwem platformy świadczącej natychmiastowe płatności on-line Przelewy24,

  3. internetowa płatność kartą płatniczą - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 4. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem. 

 5. Koszt dostawy przesyłki podany jest w zakładce Dostawa na stronie Sklepu (link) i zależny jest od wybranego sposobu zapłaty, wagi oraz rozmiarów przesyłki i sposobu pakowania.

 6. Koszty przesyłki za granicę ustalane są indywidualnie - prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 7. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba że strony ustaliły inne rozwiązanie.

 8. Zamówiony asortyment dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu w dniach od poniedziałku do piątku.

 9. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

  1. dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

  2. odbiór osobisty w Centrum Ogrodniczym Zielonym Do Góry Żuki 55, 62-700 Turek w godzinach 9-11od poniedziałku do soboty, lub po uzgodnieniu w innym czasie

  3. po uzgodnieniu kosztów i warunków dostawy w inny sposób

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 ZWROT I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (art. 34 ust.1). Czas jest liczony od dnia odbioru przesyłki. Do uzyskania skuteczności odstąpienia od umowy wystarczy złożenie oświadczenia.

 2. Zakupiony towar należy odesłać w oryginalnym, nienaruszonym stanie wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) na adres: Centrum Ogrodnicze Zielonym Do Góry Żuki 55, 62-700 Turek w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

 4. Zwrot kwoty równej wartości towaru nastąpi przelewem na konto wskazane przez kupującego.

 5. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

 6. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 REKLAMACJE

 1. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.

 2. W celu reklamacji towaru należy złożyć w siedzibie Sklepu oświadczenie reklamacyjne (drogą elektroniczną bądź tradycyjną ) którego wzór dostępny jest w zakładce Zwroty i Reklamacje oraz przesłać reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym zakup (np. paragon, faktura) na adres Sklepu.

 3. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dniu ustosunkować się do złożonej reklamacji.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

 4. Wszystkie zdjęcia i opisy umieszczone na stronie są własnością firmy P.P.H.U. "Zielonym do góry" i zastrzeżone są prawem autorskim. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "PPHU Zielonym Do Góry Dorota Kowalska Krótka 4 62-700 Turek. Przedmiotowe dane przetwarzane są celu prawidłowego świadczenia usług oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Zakres przetwarzania danych

Pozostawione dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego działania sklepu oraz realizacji zamówień. Dane mogą być przetwarzane także w celach niezbędnych do ich prawidłowego zabezpieczenia (np. jako kopia bezpieczeństwa).

 

Polityka gromadzenia informacji

Sklep infernetowy zielonymdogory.net.pl gromadzi informacje osobowe w postaci adresu ip, możliwie adresu e-mail oraz innych danych osobowych tj. Imię, Nazwisko, Adres (o ile takie zostaną podane). Odwiedzając sklep zielonymdogory.net.pl użytkownik (klient) zgadza się na zapis plików cookie (ciasteczek) w pamięci przeglądarki. Pliki Cookies są plikami niezbędnymi do prawidłowego działania sklepu, a w nich zapisywane są identyfikatory sesji, dane statystyczno-analityczne i inne treści które mają na celu prawidłowe działanie sklepu.