Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Program prowadzony jest pod nazwą „Program lojalnościowy”.
1.2. Organizatorem programu jest Dorota Kowalska P.P.H.U. "Zielonym do Góry", prowadząca działalność gospodarczą wpisaną w centralnej ewidencji działalności gospodarczej, posiadająca nadany numer NIP PL6681329329, oraz regon 310324665, zwana dalej „Centrum Ogrodniczym”
1.3. Program prowadzony jest w Centrach Ogrodniczych „Zielonym do Góry” zlokalizowanych w Żukach 55, 62-700 Turek oraz w Gozdowie 2A, 62-604 Kościelec
1.4. Program rozpoczyna się w dniu 01.01.2022 r. i trwa do odwołania.
1.5. Karta zachowuje ważność do czasu trwania Programu lojalnościowego, pod warunkiem systematycznego jej używania. Karta nieużywana przez 1 rok może stracić status karty aktywnej i może zostać zdezaktywowana. Aby brać udział w programie Klient wówczas ponownie musi spełnić warunki otrzymania Karty Lojalnościowej określone przez organizatora programu.
1.6. Z chwilą ustania uczestnictwa Klienta w programie P.P.H.U. "Zielonym Do Góry" zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu Lojalnościowego.
1.7. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie.

§2. Słowniczek użytych pojęć

2.1. Uczestnik – Klient, który bierze udział w programie.
2.2. Karta Lojalnościowa – karta programu należąca do Dorota Kowalska P.P.H.U. "Zielonym do Góry", którą posługuje się uczestnik programu.
2.3. Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu.

§3. Warunki udziału w Programie

3.1. Uczestnikiem programu może być każda osoba pełnoletnia, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie i której wydano Kartę Lojalnościową.
3.2. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą. Do rejestracji niezbędne są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Wypełniony i podpisany formularz należy oddać w ręce pracownika sklepu. Rejestracji można dokonać również za pośrednictwem strony https://app.loyaltystarter.io/zielonymdogory
Wypełniając i podpisując formularz klient wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres email newslettera oraz aktualnych informacji sms na wskazany nr telefonu. 
3.3. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane są w celu realizacji Programu lojalnościowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności.
3.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika.
3.5. Dostęp do danych Uczestników mają pracownicy Organizatora odpowiedzialni za obsługę Klienta.
3.6. Uczestnikowi przysługuje prawo:
– kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
– żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Organizatora;
– przenoszenia danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3.7. Administrator danych osobowych chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
3.8. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: sprzedaz@szkolka-kowaski.pl lub telefonicznie pod nr +48 508 496 448.
3.9. Wydanie Karty Lojalnościowej.
Karta jest wydawana bezpłatnie, pełnoletnim osobom fizycznym po dokonaniu jednorazowo zakupu za minimum 10 zł
3.10. Karta Lojalnościowa jest własnością P.P.H.U. "Zielonym do Góry".
3.11. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą

§4. Gromadzenie punktów

4.1. Posiadacze Karty Lojalnościowej dokonując zakupu w Centrum Ogrodniczym otrzymują bezpośrednio przy kasie rabat w wysokości 3% za dokonane zakupy oraz oraz gromadzą punkty.
– Warunkiem otrzymania punktów jest okazanie Karty Lojalnościowej kasjerowi przed rozpoczęciem wystawiania dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura Vat)
– Rozpoczęcie wystawiania paragonu skutkuje brakiem możliwości doliczenia punktów
– Punkty naliczane są w zależności od wartości zakupionych produktów, przy czym 1 punkt odpowiada za wartość zakupów 10 złotych. Organizator programu zastrzega sobie możliwość indywidualnego, wyższego punktowania zakupów przypisanych: bądź indywidualnie dla niektórych towarów, lub dotyczących dokonania zakupów w określonym czasie. Ilość punktów przypisanych indywidualnie do produktu , ustalana jest przez Organizatora Programu.
4.2. Późniejsza rejestracja punktów na podstawie dokumentów zakupu nie jest możliwa, a Uczestnikowi Programu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4.3. Za jeden zakup (paragon, faktura) punkty mogą być przyznane Uczestnikowi tylko jeden raz bez względu na ilość okazanych Kart.
4.4. Uzbierane punkty należy wykorzystać w roku kalendarzowym, w którym zostały przyznane. Punkty niewykorzystane w danym roku stracą ważność w dniu 31 XII danego roku.

§5. Realizacja punktów

5.1 Realizacja zgromadzonych punktów w programie skutkuje udzieleniem bonu rabatowego.
5.2 Wartość 1 bonu rabatowego to 10 zł za 100 punktów zgromadzonych na karcie lojalnościowej lub 60 zł za 500 punktów zgromadzonych na karcie lojalnościowej.
5.3. Bony należy zrealizować w stacjonarnych Centrach Ogrodniczych "Zielonym do Góry" (Żuki 55; 62-700 Turek lub Gozdów 2A; 62-604 Kościelec)
5.4. Uprawnionym do zrealizowania punktów zgromadzonych w ramach programu lojalnościowego jest Uczestnik programu, któremu została wydana karta.

§6. Postanowienia ogólne

6.1. P.P.H.U. "Zielonym do Góry" zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie o każdym czasie bez podania przyczyny. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach na terenie Centrum Ogrodniczego.
6.2. Program obowiązuje bezterminowo, jednocześnie P.P.H.U. "Zielonym do Góry" zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym terminie bez podania przyczyny.
6.3. Program Lojalnościowy nie obejmuje promocji i wyprzedaży towarów.
6.4.Program Lojalnościowy nie może łączyć się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi działaniami promocyjnymi. Klient w takiej sytuacji ma prawo wyboru, w której promocji chce uczestniczyć.
6.4. Regulamin Programu jest dostępny do wglądu w Biurze Obsługi Klienta, w oraz na stronie internetowej w panelu Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium