Mini Cart 0

Twój koszyk jest pusty.

Czynność przetwarzania: newsletter

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

 1. administratorem danych osobowych jest firma Dorota Kowalska P.P.H.U. „Zielonym do Góry” z siedzibą w Turku.

Dane kontaktowe: Dorota Kowalska P.P.H.U. „Zielonym do Góry”, ul. Krótka 4, 62-700 Turek, email: biuro@szkolka-kowalski.pl

 1. dane osobowe przetwarzane są w celu dystrybucji newslettera.

 1. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda.

 1. dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.

 1. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich
  w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

 1. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu odwołania zgody.

 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych.

 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można poprzez kontakt
  z administratorem danych.

 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie ma obowiązku podania danych osobowych. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych, poza tym, iż w takim przypadku nie będzie realizowana wysyłka newslettera.

 1. W ramach działań związanych z wysyłką newslettera nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 i 7 RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Dorota Kowalska P.P.H.U. „Zielonym do Góry”, ul. Krótka 4, 62-700 Turek w celu wysłania do mnie newslettera, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przed wyrażeniem niniejszej zgody zostałem poinformowany/a, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.